Disclaimer

De informatie op groenethuis.nl is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie actueel, nauwkeurig en volledig is, kunnen we geen garanties bieden voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie op deze website is geheel op eigen risico.

We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de inhoud ervan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, verlies van gegevens, winst of inkomsten, ongeacht de oorzaak, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Links naar andere websites worden uitsluitend ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud of beschikbaarheid van deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Het gebruik van deze website impliceert de aanvaarding van deze disclaimer. Als je het niet eens bent met een deel van deze disclaimer, verzoeken we je vriendelijk deze website niet te gebruiken.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer, neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die op deze website worden verstrekt.

Je kunt ons ook volgen op social media! Volg ons hier: