Groene en duurzame organisaties

Hieronder kun je organisaties terugvinden die - net als wij bij GroeneThuis - streven naar een duurzame en groene toekomst.

Uiteraard is er discussie mogelijk over de termen "groen" en "duurzaam". 

Onder groen en duurzaam begrijpen wij:

  • Minder en trager natuurvreemde stoffen in het milieu toeovoegen dan de tijd die de natuur nodig heeft om die te verwerken
  • Minder en trager stoffen in de aardkorst brengen dan de natuur kan verwerekn
  • Geen zaken waardoor anderen beperkt worden in het vervullen van basisbehoeften
  • De natuur trager afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen

Goedgekeurde organisaties/bedrijven

Unie van Waterschappen

Vereniging van waterschappen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van waterkeringen, regionale waterbeheer en zuiveren van afvalwater.

Ecoteers

Marketing bedrijf voor duurzame en groene bedrijven.

Milieudefensie

Milieudefensie zet zich in tegen klimaatverandering en tegen grote vervuilers.

Je kunt ons ook volgen op social media! Volg ons hier: