Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland.

Officiële website: https://unievanwaterschappen.nl

Geschiedenis

De Unie van Waterschappen is opgericht in 1927. Het is een koepelorganisatie dat voorheen gekend was onder de naam Unie van Waterschapsbonden.

In de 19e en het begin van de 20e eeuw waren waterschappen op provinciaal niveau met elkaar verenigd in een waterschapsbond.

In 1927, bij de oprichting van de Unie van Waterschappen, is dit omgeschakeld naar deze nationale bond.

De oorspronkelijke functie was om waterschappen te ondersteunen. Maar tijdens de 20e eeuw is die functie veranderd. Waterschappen waren naemlijk grote professionele organisaties geworden die eigenlijk geen ondersteuning meer nodig hadden.

Nu is de funcite van Unie van Waterschappen dus meer om de belangen te behartigen, kennis uit te wisselen en samenwerking en innovatie te stimuleren. 


Vandaag telt de Unie van Waterscahppen ongeveer 70 werknemers. DE organisatie is gevestigd in Den Haag. 


Bestuur

Momenteel zetelen volgende personen in het bestuur van Unie van Waterschappen:

 • Rogier van der Sande: Voorzitter
 • Sander Mager: Vice-voorzitter
 • Jeroen Haan: Bestuurslid
 • Erik den Hertog: Bestuurslid
 • Luzette Kroon: Bestuurslid
 • Vincent Lokin: Penningmeester
 • Meindert Smallenbroek: Algemeen directeur


Rogier van der Sande is de huidige voorzitter van de Unie van Waterschappen.


Commissies en werkgroepen

Momenteel ontfermt de Unie zich over volgende commissies en werkgroepen:

 • Comm. Bestuurzaken,Communicatie en Financiën
 • Comm. Internationale Zaken
 • Comm. Watersystemen
 • Comm. Waterkeringen
 • Comm. Waterketens en Emissies
 • Comm. Muskus- en Beverratten
 • Comm. Wegenbeheer


Visie Unie van Waterschappen

De visie van Unie van Waterschappen richt zich op 3 pijlers:

 1. Samenwerken: door coördinatie van de Unie, waterschappen beter doen samenwerken voro een veilig, duurzaam en schoon Nederland.
 2. Verbinden: Waterschappen met overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen verbinden.
 3. Delen: Delen van kennis en kunde van de waterscahppen om vernieuwende initiatieven en waardevolle netwerken te doen ontstaan.


Gedragscode

Één van de belangrijkste documenten van Unie van Waterschappen is de gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen. 

De gedragscode is van toepassing op een breed scala van werkzaamheden die de waterschappen uitvoeren, zoals het maaien van walkanten, baggeren, schonen van waterlopen of bij de uitvoering van inrichtingsprojecten.

Als volgens de regels van de gedragscode wordt gewerkt, dan voldoen de waterschappen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de vrijstelling van een aantal verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Zonder de gedragscode moet ontheffing worden aangevraagd. De gedragscode maakt het dus eenvoudiger op een zorgvuldige manier om te gaan met de belangen van flora en fauna.

De volledige gedragscode kun je hier bekijken: Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen


Vacatures

Momenteel zijn er bij Unie van Waterschappen 2 openstaande vacatures:


Voor een overzicht van alle huidige openstaande vacatures kun je hier terecht: https://unievanwaterschappen.nl/over-de-unie/vacatures/


Je kunt ons ook volgen op social media! Volg ons hier: