In een tijd waarin energie-efficiëntie en duurzaamheid steeds belangrijker worden in de bouwsector, spelen isolatienormen en voorschriften een cruciale rol.

Deze regelgeving bepaalt de vereisten voor isolatiematerialen en -installaties om de thermische prestaties van gebouwen te verbeteren, energieverbruik te verminderen en het comfort van bewoners te verhogen.

Hieronder bespreken we de belangrijkste isolatienormen en bouwvoorschriften waar hedendaagse woningen in Nederland aan moeten voldoen.

Nationale isolatienormen en bouwvoorschriften

In Nederland zijn verschillende nationale isolatienormen en bouwvoorschriften van kracht, die de kwaliteit en veiligheid van de gebouwde omgeving waarborgen.

Enkele belangrijke normen en voorschriften zijn:

 1. Bouwbesluit: Het Bouwbesluit bevat de Nederlandse regelgeving voor nieuwbouw, verbouw, gebruik en sloop van gebouwen. Het bevat voorschriften op het gebied van onder meer isolatie, brandveiligheid, ventilatie en energieprestatie.

 2. NEN 1068: Deze Nederlandse norm specificeert de eisen voor de thermische isolatie van gebouwen en bouwdelen, en de berekeningsmethoden voor de warmteweerstand van constructiedelen.

 3. NEN 7120: Dit is de Nederlandse norm voor energieprestatie van gebouwen (EPG). Het bevat voorschriften voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen, waaronder isolatiewaarden van bouwdelen.

 4. NEN 8088: Deze norm bevat richtlijnen voor het ontwerpen en uitvoeren van kruipruimte-isolatie in woningen.

 5. BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen): Dit zijn prestatie-eisen voor de energieprestatie van gebouwen. BENG-eisen stellen minimale eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe gebouwen.

 6. EPC (Energieprestatiecoëfficiënt): De EPC-norm bepaalt de maximale hoeveelheid energie die een gebouw per vierkante meter vloeroppervlak per jaar mag verbruiken voor verwarming, koeling, ventilatie, warm water en verlichting.Europese isolatienormen

Hier is een beknopt overzicht van de belangrijkste Europese isolatienormen:

 1. EN 13165: Deze norm specificeert de producteigenschappen van thermische isolatiematerialen die worden gebruikt in de bouwsector. Het omvat verschillende typen isolatiematerialen zoals minerale wol, kunststofschuim, en andere isolatiematerialen.

 2. EN 12667: Deze norm beschrijft de methode voor het bepalen van de thermische weerstand van isolatiematerialen. Het wordt gebruikt om de thermische prestaties van isolatiematerialen te meten volgens gestandaardiseerde testmethoden.

 3. EN 13172: Deze norm bepaalt de producteigenschappen van isolatiematerialen van geëxtrudeerd polystyreen (XPS) schuim.

 4. EN 13163: Deze norm behandelt de producteigenschappen van isolatiematerialen van geëxpandeerd polystyreen (EPS) schuim.

 5. EN 14303: Deze norm specificeert de eisen voor isolatiematerialen gemaakt van polyurethaanschuim (PUR) of polyisocyanuraatschuim (PIR).

 6. EN 1602: Deze norm bepaalt de methoden voor het meten van de druksterkte van isolatiematerialen.

 7. EN 12086: Deze norm specificeert de eisen voor isolatiematerialen van cellulair rubber.

 8. EN 1609: Deze norm behandelt de methode voor het bepalen van de brandbaarheid van isolatiematerialen.Isolatienormen voor verschillende bouwtoepassingen

solatienormen voor verschillende bouwtoepassingen omvatten specifieke eisen en richtlijnen voor isolatie in verschillende delen van een gebouw.

Hier zijn enkele voorbeelden van isolatienormen voor verschillende bouwtoepassingen:

 1. Dakisolatie: Voor dakisolatie kunnen isolatienormen eisen stellen aan de thermische weerstand (R-waarde) van het isolatiemateriaal om warmteverlies door het dak te minimaliseren. Deze normen kunnen variëren afhankelijk van het type dakconstructie en de klimatologische omstandigheden.

 2. Gevelisolatie: Isolatienormen voor gevels kunnen specificaties bevatten voor de thermische prestatie van de isolatiematerialen die in de gevel worden gebruikt, evenals eisen voor luchtdichtheid om warmteverlies te beperken en energie-efficiëntie te verbeteren.

 3. Vloerisolatie: Voor vloerisolatie kunnen isolatienormen eisen stellen aan de thermische weerstand van het isolatiemateriaal onder de vloer om warmteverlies naar de kruipruimte te verminderen en de energie-efficiëntie van het gebouw te verbeteren.

 4. Spouwmuurisolatie: Isolatienormen voor spouwmuurisolatie kunnen specificaties bevatten voor de breedte van de spouw en het type isolatiemateriaal dat wordt gebruikt, evenals eisen voor de thermische prestatie en luchtdichtheid van de isolatie om warmteverlies door de muren te verminderen.

 5. Kelderisolatie: Isolatienormen voor kelderisolatie kunnen eisen stellen aan de thermische weerstand van het isolatiemateriaal rondom de kelder om warmteverlies te verminderen en vochtproblemen te voorkomen.


Hoe worden isolatienormen gehandhaafd?

De handhaving van isolatienormen wordt gewoonlijk uitgevoerd door lokale autoriteiten en bouwinspectiediensten, in overeenstemming met de geldende bouwvoorschriften en regelgeving.

Hier volgen enkele manieren waarop isolatienormen doorgaans worden gehandhaafd:

 1. Inspecties tijdens de bouw: Bouwinspecteurs voeren regelmatig inspecties uit tijdens verschillende fasen van de bouw om te controleren of de isolatienormen worden nageleefd. Dit kan onder meer inspecties omvatten van isolatiematerialen, installatiepraktijken en constructiedetails.

 2. Controle van bouwmaterialen: Bouwvoorschriften kunnen eisen dat isolatiematerialen voldoen aan bepaalde normen en specificaties. Bouwinspecteurs kunnen monsters van isolatiematerialen nemen en testen om te controleren of ze aan deze eisen voldoen voordat ze worden geïnstalleerd.

 3. Thermische prestatieberekeningen: Bij het ontwerpen van gebouwen moeten bouwprofessionals berekeningen uitvoeren om te bepalen of de isolatie voldoet aan de vereiste thermische prestatienormen. Deze berekeningen kunnen worden gecontroleerd door bouwinspecteurs om te verifiëren of aan de isolatienormen wordt voldaan.

 4. Certificering en conformiteitsverklaringen: Sommige isolatiematerialen kunnen certificeringen of conformiteitsverklaringen vereisen om aan te tonen dat ze voldoen aan de geldende normen. Bouwinspecteurs kunnen deze documenten controleren om te verifiëren dat de isolatie voldoet aan de voorschriften.

 5. Sancties en boetes: Als wordt vastgesteld dat isolatienormen niet worden nageleefd, kunnen bouwinspecteurs sancties opleggen aan de verantwoordelijke partijen, zoals bouwbedrijven, aannemers of gebouweigenaren. Dit kan onder meer boetes, vertragingen in de bouwvergunning of verplichte correcties omvatten.

Over de auteur: Redactie

Groenethuis.nl is jouw ultieme bestemming voor alles wat te maken heeft met duurzaam wonen en isolatie. Ons doel is om mesnen te helpen bij het creëren van energiezuinige, comfortabele en milieuvriendelijke woningen.

Lees ook